"...Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu..."

/Mk 16, 15-20/