15 KWIETNIA – DROGA KRZYŻOWA MIĘDZY KOŚCIOŁAMI TRÓJWSI

15 KWIETNIA – DROGA KRZYŻOWA MIĘDZY KOŚCIOŁAMI TRÓJWSI

ZAPRASZAMY na Drogę Krzyżową między kościołami Trójwsi.
Czas pójść dalej. W zeszłym roku dotarliśmy do Jaworzynki Centrum – w tym roku z Jaworzynki Centrum wyruszymy do Jaworzynki Trzycatka.