„Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2,16)

Dzieląc się wielką radością z narodzenia Zbawiciela ślemy wam życzenia:
Niech postawa Maryi zapatrzonej i adorującej Syna Bożego oraz czuwającej nad Jego życiem uprosi nam wszystkim tego ducha. Niech będzie żywym i trwałym przykładem dla naszych rodzin, jak łączyć obowiązki życia z rozważaniem Tajemnicy Wcielenia i jak żyć by ustawicznie się modlić.