Czas spotkania, rozmowy, modlitwy i rozważania Słowa Bożego

Czas spotkania, rozmowy, modlitwy i rozważania Słowa Bożego