Świadectwa 2019

Świadectwa 2019

Świadectwo Moniki2019/09/13
Świadectwo matki2019/09/13
Świadectwo Zosi2019/09/13
Świadectwo z Mszy czerwcowej2019/09/12
Świadectwo Marzeny2019/09/12

Słowo Poznania

Słowo Poznania z dn. 05.10.20202020/10/05
Słowa Poznania z dn. 28.09.2020 r.2020/10/05