W dniach 21 – 23 kwietnia 2017 r. część naszej wspólnoty  wzięła udział w rekolekcjach w Lanckoronie, które prowadził Andrzej Sionek wraz z żoną Sanitą.

Temat rekolekcji dotykał kwestii modlitwy osobistej, wspólnoty i charyzmatów.

Dla wielu z nas był to czas burzenia dotychczasowego sposobu myślenia i rozumienia pewnych spraw związanych z posługą we wspólnocie i odkrycia w niej swojego miejsca.

Pan Bóg mówił do nas przez Andrzeja w bardzo konkretny sposób, nieraz może nawet trudny.

Wróciliśmy z różnymi odczuciami, ale ziarno zostało zasiane – teraz jest czas dojrzewania do tego, do czego Pan każdego z nas indywidualnie i razem, jako wspólnotę, powołuje.

Był to bardzo dobry i potrzebny czas!