Osiemnasty Tydzień z Ewangelią w diecezji Bielsko-Żywieckiej – Zaproszenie na Wydarzenia

Osiemnasty Tydzień z Ewangelią w diecezji Bielsko-Żywieckiej – Zaproszenie na Wydarzenia

XVIII Tydzień z Ewangelią odbędzie się w dniach 22 – 28 września 2019 r. W ramach tego wydarzenia zaplanowanych jest wiele inicjatyw ewangelizacyjnych: niedziele ewangelizacyjne w parafiach, spotkania małżeńskie, ewangelizacja uliczna połączona z koncertem ewangelizacyjnym, spotkania dla dzieci w parkach rozrywki, ewangelizacja młodzieży, spotkania dla osób bezdomnych… W tym roku – tak jak w poprzednich jako Diakonia Ewangelizacji i cały Ruch Światło-Życie intensywnie włączamy się w wiele wydarzeń. Bardzo prosimy o uczestnictwo oraz jak najszersze poinformowanie Wspólnot, rodzin, przyjaciół i znajomych.
Wszystkie informacje o podejmowanych inicjatywach w ramach Tygodnia z Ewangelią można znaleźć́ na załączonym plakacie, na stronie internetowej https://diecezja.bielsko.pl/tze/ oraz na Facebooku @tydzienzewangelia