„Oto idziemy do Jerozolimy a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,18-19)

„Oto idziemy do Jerozolimy a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20,18-19)

W świetle faktu pustego grobu i zmartwychwstania, wstępuje w nas nowe życie, radość, nadzieja i wesele. Przeżywając te radosne chwile życzymy aby nasze serca rozgłaszały radosne ALLELUJA – JEZUS ŻYJE. Jako świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa prosimy Go dzisiaj, aby wśród codziennych trosk, zmartwień i prób wzbudzał w nas niezwyciężoną nadzieję