Ró ż aniec o pokó j na Ukrainie

Ró ż aniec o pokó j na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych braci!