Serdecznie zapraszamy do wspó lnej modlitwy

Serdecznie zapraszamy do wspó lnej modlitwy